Tmazight a yamazigh twafit n tumeyi, ijjen yurra t ijjen isw it ijjen icc it ijjen ma yuff it……. D cek d netta d winnnnn, nec qa yuggi; rmed zzay i tudart rmed zzay i raxart uca mmet di tudart inuuuuuuuu…….


Izran inu d tma n wayer mani zedghen inuriyen. Schemdhen aseynu s tisfay n imettawen. Izran inu d timerdhrin n thudhart a yessagwaden.

Iseqsan D Iseqsan

Tendared ayi deg wayel (mer) n uraji,

Tracca thedjaqed mghar iserman.

Dvwigh d d tadbart di remrah n ujenna

S wafriwen  i tirelli mani djan.

Tesghemyed ayi d tlulluct x ughembub n ucar,

Mant aghemmuy mant arqah mebra yaman.

Maolik tudart mammec xsegh necc, i mammec xsen yewdan!!

Ajenna iri war itiri d ajenna,

Ighezran war tirin d ighezran,

Tammûrt d tammûrt d wesghar,

I mayemmi raxart d imedvran??

Asekkum ireqqeh, asennan ighemmi,

Necc tisrawen ayi izvewran,

Tanezruft x ighembab itefsu

Tesdvar tmeddit x wussan,

Mani tezdegh tamzva n tanfust

Tmudv Nunja d izerman.

Amen yemmudv  webrid di tudart a

Yedwer zman war yedji d zman,

Tezzvugh taqessist d tlulluct

Tghemmi d  tmeghghar d asennan.

Ad yiri nettat tessen min war ssinegh necc x yewdan……

 Izran inu d tma n wayer mani zedghen inuriyen Schemdhen aseynu s tisfay n imettawen. Izran inu d timerdhrin n thudhart a yessagwaden.

Mayssa Rachida
Mayssa Rachida
D awar inu mebra zzay s ugnugh, D tamaggit inu mebra zzay s war djigh, D izri ynu d tanfust inu aked d ymigh, Zzay s ssawaregh, zzay s tacigh.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in Culture