Tmazight a yamazigh twafit n tumeyi, ijjen yurra t ijjen isw it ijjen icc it ijjen ma yuff it……. D cek d netta d winnnnn, nec qa yuggi; rmed zzay i tudart rmed zzay i raxart uca mmet di tudart inuuuuuuuu…….


Thifras nnem d ajenna mani thezdegh thayyuth s izuran Yetneqrab dayem useynu, iri yedhwer daman Nufesren dayem issegwusa n temzi inu ye3dan.

Tamazight

D awar inu mebra zzay s ugnugh,

D tamaggit inu mebra zzay s war djigh,

D izri ynu d tanfust inu aked d ymigh,

Zzay s ssawaregh, zzay s tacigh

Nettat d ixf inu, necc d ixf nnes ghrigh nigh war ghrigh,

D tara n waman, umi ffudegh swigh.

 Thifras nnem d ajenna mani thezdegh thayyuth s izuran Yetneqrab dayem useynu, iri yedhwer daman. Nufesren dayem issegwusa n temzi inu ye3dan.

Mayssa Rachida

Tamaggit

D tezwegh itazzren idammen inu,

D car di yehnunnedv yirem inu,

D tiggest yetwarecmen tissiq x tenyart inu,

D tamazightr umi djigh nnes tedja inu.

Tanfust

Zi d tmeghghar temzvi teyma,

Zi Nunja ghar Pniyya ghar Marghighda

Tamzva zeg idvennadv tennedvni zeg wass a,

Uccen d wenni oad, tanfust trah tsala.

Izran inu d tma n wayer mani zedghen inuriyen. Schemdhen aseynu s tisfay n imettawen. Izran inu d timerdhrin n thudhart a yessagwaden

Mayssa Rachida

Tawiza

Fus nnec, fus nnem d ufus inu,

Z ghari ghar k iyyar ad izzeyzu,

Oemmars ijj n ufus war yewti deg uru,

Tawiza itcuqan ibriden deg uzvru.

Mayssa Rachida
D awar inu mebra zzay s ugnugh, D tamaggit inu mebra zzay s war djigh, D izri ynu d tanfust inu aked d ymigh, Zzay s ssawaregh, zzay s tacigh.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published.